header atau banner
首页 关于作协 主要领导 新近文集 推荐文章 文坛活动
散文园地 诗歌创作 小说世界 纪实报道 古典文学 传统艺术
春华秋实 翡翠文苑 椰风蕉雨 Aneka Sastra 友情链接 留言簿

告别印东诗坛(唱和)

答诗友问•谢映辉

嗜咏终教货殖疏,莳花小圃学荷锄。

疗饥暮籴三斤粟,尽职晨编两页书。

无欲寸心随野鹤,有情尺素到茅庐。

卸肩吟苑蒙垂问,笑答诗工尚不如。


步谢兄《答诗友问》原玉•戴俊德

东苑萧条雁影疏,谢君节守弃耘锄。

平时不作神仙梦,到老无心鬼怪书。

野鹤高翔云海处,诗人退隐净清庐。

不规不矩天花坠,绳墨崇循意自如。


赠戴俊德吟长•谢映辉

神交五载过从疏,君弄笔花我弄锄。

诗苑频看人献韵,蓬门偶获雁传书。

宅无佳酿迟邀月,家近芳居久结庐。

共赴文筵终偿愿,飞觞一醉乐何如。


答谢映辉吟长赠诗•戴俊德

懒散平生交友疏,机缘巧合试扛锄。

纸金迷梦曾荒学,儒雅熏风始检书。

久仰贤名工韵律,今闻佳咏出馨庐。

扬清笃志竖吟帜,一片诗心谁匹如。


Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia (c)2009