header atau banner
首页 关于作协 主要领导 新近文集 推荐文章 文坛活动
散文园地 诗歌创作 小说世界 纪实报道 古典文学 传统艺术
春华秋实 翡翠文苑 椰风蕉雨 Aneka Sastra 友情链接 留言簿

怀想

汪国真

我不知道

是否 还在爱你

如果爱着

为什么 会有那样一次分离


我不知道

是否 早已不再爱你

如果不爱

为什么 记忆没有随着时光

流去


回想你的笑靥

我的心 起伏难平

可恨一切

都已成为过去

只有婆娑的夜晚

一如从前 那样美丽

Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia (c)2009